Powstaliśmy w odpowiedzi na potrzebę istnienia silnej organizacji trzeciego sektora realizującej szerokie spektrum badań i analiz społecznych. Nasze działania orientują się wokół czterech głównych pól problemowych – są to:

  • Społeczności lokalne
  • Nauka i edukacja
  • Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu
  • Rozwój przedsiębiorczości

W obrębie poszczególnych zadań, koncentrujemy się przede wszystkim na wypełnianiu celów statutowych, w tym na kwestiach integracji i reintegracji społeczno-zawodowej, równania praw grup o różnym statusie cywilizacyjno-ekonomicznym, wspomaganiu rozwoju gospodarczego, jak również takich dziedzin, jak oświata i wychowanie czy kultura i sztuka.

Podejmowane przez nas działania, głównie o charakterze badawczym i analitycznym, służą zwiększaniu świadomości istniejących problemów społecznych, diagnozie pozytywnych i negatywnych tendencji rozwojowych oraz możliwości podejmowania działań zaradczych przez instytucje realizujące zadania na rzecz społeczności.

WWW: OBIAS.PL

inspirujemy, wspieramy, tworzymy

Tworzymy wydarzenia w przestrzeni miejskiej, badamy zmiany w kulturze, inspirujemy do działania oraz wspieramy sektor kultury w Gdańsku i regionie. Działamy dla i z mieszkańcami dzielnic Gdańska. Jesteśmy otwartą instytucją kultury, do której można regularnie przychodzić na tematyczne wykłady, cykle filmowe, kameralne koncerty, warsztaty rękodzieła i praktyczne szkolenia. Organizujemy festiwale (sztuki w przestrzeni publicznej, literackie), akcje miejskie i spacery z przewodnikami, prowadzimy badania w Obserwatorium Kultury i wydajemy książki. Interesuje nas kultura otwarta, związana z Gdańskiem i jego dzielnicami, dostępna dla mieszkańców i współtworzona razem z nimi.

Inspirujemy do różnorodnych działań kulturalnych przez projekty Medialabu Gdańsk, „Wyszukane” pamiątki z Gdańska, Metropolitalne Forum Kultury, przez animowanie przestrzeni i miejsc – jak podczas Targu o Węglowego czy Miejsc, organizując cykle wykładów, debat i warsztatów w sieni IKM, a także przez badania prowadzone w Obserwatorium Kultury.

Wspieramy sektor kultury w Gdańsku i regionie organizując warsztaty i szkolenia: Akademię Active Citizens, Akademię Debaty, Akademię Nowych Mediów, Animację Pomorze i Audience Development. Jesteśmy partnerami działań grupy społecznej Metropolitanka i organizatorami Gdańskich Dni Sąsiadów. Ułatwiamy dotarcie do informacji kulturalnych z Gdańska i regionu przez internetowy Planer – otwartą i ogólnodostępną bazę informacji o wydarzeniach kulturalnych. Należymy do: Koalicji Otwartej Edukacji, polskiej sieci fundacji im. Anny Lindh, sieci badawczej - Obserwatorium Żywej Kultury, międzynarodowej platformy artystyczno - badawczej Corners oraz europejskiej platformy poetyckiej “Versopolis”.

Jesteśmy samorządową instytucją kultury, naszym organizatorem jest Miasto Gdańsk.

WWW: IKM.GDA.PL

Fundacja Jutro to grupa entuzjastów prowadząca działania społecznie pożyteczne od 2001 roku. W 2014 roku zapadła decyzja, o powołaniu do życia osobowości prawnej w formie fundacji. W centrum naszej uwagi zawsze była i jest szeroko rozumiana kultura.

WWW: FUNDACJAJUTRO.PL