Position

Absolwentka porównawczych studiów cywilizacji oraz zarządzania kulturą na Uniwersytecie Jagiellońskim. Przygotowuje rozprawę doktorską dotyczącą ścieżek kariery młodych artystów wizualnych w Polsce oraz pracuje w Obserwatorium Kultury przy Instytucie Kultury Miejskiej w Gdańsku.
Fot. Renata D¹browska / IKM

Absolwentka porównawczych studiów cywilizacji  oraz zarządzania kulturą na Uniwersytecie Jagiellońskim. Przygotowuje rozprawę doktorską dotyczącą ścieżek kariery młodych artystów wizualnych w Polsce oraz pracuje w Obserwatorium Kultury przy Instytucie Kultury Miejskiej w Gdańsku.