Position

Filozof, socjolog. Współpracuje z wydawanym przez Akademickie Centrum Kultury UG ogólnopolskim czasopismem „Panoptikum”, poruszającym zagadnienia z zakresu kultury audiowizualnej i sztuki współczesnej. Pełni funkcję opiekuna Naukowego Koła Filozoficzno-Artystycznego, działającego w Instytucie Filozofii Socjologii i Dziennikarstwa UG, bierze udział w pracach Polskiego Towarzystwa Estetycznego, laureatka nagrody im. Jana Uphagena w dziedzinie nauk humanistycznych.
bokiniec4

Filozof, socjolog. Współpracuje z wydawanym przez Akademickie Centrum Kultury UG ogólnopolskim czasopismem „Panoptikum”, poruszającym zagadnienia z zakresu kultury audiowizualnej i sztuki współczesnej. Pełni funkcję opiekuna Naukowego Koła Filozoficzno-Artystycznego, działającego w Instytucie Filozofii Socjologii i Dziennikarstwa UG, bierze udział w pracach Polskiego Towarzystwa Estetycznego, laureatka nagrody im. Jana Uphagena w dziedzinie nauk humanistycznych.